- Seadmeid saab rentida tööpäevadel (E-R) vahemikus 09:00 – 17:30 ja L-P vastavalt kokkuleppele.  
- Tagatisraha ühe seadme kohta on 50€, kui ei ole kokku lepitud teisiti
- Rendiaeg algab rentnikule sõltumata kellaajast seadmete väljastamise päevast ja lõppeb päeval,  millal need tagastatakse rendileandjale, pretensioonide puudumisel.
Näide 1: kui rendid seadme hommikul kell 09:00 või päeval kell 14:00 ja tagastad samal päeval enne kella 17:30 või vastavalt kokkuleppele järgneval päeval hiljemalt kell 10:00, siis on tegemist ühe päevase rendiga. 
Näide 2: kui rendid seadme esmaspäeval kell 09:00 või 14:00 ja tagastad teisipäeval kell 10:01, siis on tegemist kahe päevase rendiga.
- Rendileping sõlmitakse kokkulepitud kohas, kui renditavale tehnikale järgi tullakse.
- Seadme(te) laenutamiseks peab Eesti Vabariigi kodanikust isikul/rentnikul olema kehtiv isikut tõendav pildiga dokument - pass, ID-kaart või juhiluba.
- Seadmeid ei anta rendile maksehäirete registris olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
- Rendihind renditava tehnika eest tuleb eraisikul tasuda ettemaksuna, juriidilistel isikutel on arve alusel kuni 14. päevane maksetähtaeg.
- Rendiaja sisse arvestatakse ka nädalavahetusi ja riiklike pühasid, kui pole teisiti kokku lepitud.
- Seadmed tuleb tagastada, vastavalt lepingule, kokkulepitud päeval hiljemalt kella 10:00 või 17:30-ks. 
- Renditud seadmed ja lisavarustus peavad tagastamisel olema terved, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda seadme(te) ja lisavarustuse rikkumise eest lisatasu.
- Rentnik kannab täielikku vastutust renditud vara eest.